การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสำรอง และส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย 2564

image

สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

image
 
image

งานประชุมวิชาการ 2564

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสำรอง และส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ปี พ.ศ. 2564

 
image
 

 

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เป็นการจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ ของปี 2564 โดย ผศ. ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต นายกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ได้ทำการส่งมอบตำแหน่งให้แก่ รศ. ทพ. ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งต่อเป็น วาระ 2 ปี นับจาก 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

ในการนี้ ได้มีการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งนายกสำรองคนต่อไปของ สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย โดยสมาชิกสมาคมมีการลงคะแนนเสียงรับรอง ผศ.ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสำรองสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย คนต่อไป ด้วยคะแนนเสียงรับรอง 188 เสียง จาก 194 เสียง

20 กันยายน 2564

ผู้ชม 846 ครั้ง

Engine by shopup.com